Influencer Marketing

Influencer marketing kavramı “hatırlı pazarlama, tavsiye pazarlama, fenomen pazarlama, nüfuz pazarlaması, etkileşimli pazarlama, dijital kanaat önderliği vb.” gibi anlamlarla Türkçe’ye aktarılmıştır. Sosyal medya platformlarından birinde güçlü bir izleyici kitlesine sahip olan ve içerik ürettiği alanda düşüncelerine önem verilen kişiler influencer olarak tanımlanmaktadır. Influencer’lar daha az kişi tarafından takip edilen, ancak belli bir konuda uzman olan kişilerden oluşmaktadır. O nedenle doğru projelerde değerlendirildiğinde pazarlamacılar için büyük önem arz etmektedir.

 

İnternet öncesi dönemde tüketicilerin karar verme süreçlerini açıklamak için “fark etme”, “düşünme” ve “satın alma” aşamalarından oluşan “pazarlama hunisi” kavramı kullanılıyordu. Tüketicilerin satın aldıkları ürün ya da hizmetle ilgili deneyimlerini sosyal medyada üreticiler ve diğer tüketicilerle paylaşabildiği günümüzde, “pazarlama hunisi” kullanıcı yorumlarıyla desteklenmektedir. Sosyal medyanın pazarlama yordamlarını yeniden şekillendirmesinin en önemli nedeni, tüketicilerin olumlu ya da olumsuz görüşlerini düşünme aşamasında bulunan diğer tüketicilerle paylaşarak satın alma kararlarını etkileyebilmeleridir.

 

Influencer’ları mikro ve makro influencer’lar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Makro influencer’lar genişçe bir takipçi kitlesine sahiptirler ve takipçilerinin özellik ve eğilimleri konusunda detaylı bir bilgiye sahip değildirler. Mikro influencer’lar ise daha az sayıda takipçiye sahip, ama aralarındaki iletişimin daha güçlü olduğu ve tüketicinin sosyal grafiğinde doğrudan etkili olan kişilerdir. Son yıllarda oldukça etkili hale gelen influencer’lar tüketicilerin satın alma kararını önemli ölçüde etkilerken aynı zamanda tüketiciler üzerindeki sorumluluğu da üzerlerine almış olmaktadırlar.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

TOP